ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (ประเภทห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2567 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทห้องเรียนปกติ ประจําปีการศึกษา 2567

       :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้น ม.1 สอบวันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567

         (**  ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ทางโรงเรียนมีอาหาร  และน้ำดื่ม  จำหน่ายให้กับนักเรียน)

      :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้น ม.4 สอบวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2567
              (**  ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2567 ทางโรงเรียนไม่มีอาหารจำหน่วยให้นักเรียน)

          :: คู่มือการพิมพ์ใบสมัครและการใช้โปรแกรมระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ในการเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติปีการศึกษา 2566

  :: * เส้นทางการจราจร สำหรับผู้เข้าสอบ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (วันที่ 23 และ 24 มีนาคม 2567)
 


 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

หมายเลข 094-7099868 (ครูทรัตชพร  ทวีเดช)