ประกาศรับสมัคร

รายละเอียดประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ

ในระดับชั้น ม.1 และม.4 ห้องเรียนปกติ 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปีการศึกษา 2567

รับสมัครด้วยโปรแกรมรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น.
ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น. 


ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจําปีการศึกษา 2567 คลิกที่นี่ 

 

 ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ประจําปีการศึกษา 2567 คลิกที่นี่ 
 

 

ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปีการศึกษา 2567

รับสมัครด้วยโปรแกรมรับสมัครออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น.
ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น.

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

1) ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) คลิกที่นี่

2) ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการ Education Hub คลิกที่นี่

<<ดาวน์โหลดใบรับรองผลการเรียนผู้สมัครสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2567 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) คลิกที่นี่ 

<< รายละเอียดกำหนดการสอบ เข้าเรียนต่อชั้นม.1 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) คลิกที่นี่

<< สำหรับนักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษระดับชั้นม.1 สามารถเลือกสมัครสอบได้ ทั้ง 2 ประเภท หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
:: กรณีเลือกประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE อย่างเดียว ให้มาสอบวันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567
:: กรณีเลือกห้อง Education HUB ให้มาสอบ 2 วัน คือวันเสาร์ ที่ 17 และอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

1) ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) คลิกที่นี่

2) ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ (EGP) คลิกที่นี่

<< รายละเอียดกำหนดการสอบ เข้าเรียนต่อชั้นม. 4 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) คลิกที่นี่