วิธีชำระเงิน

* ขั้นตอนการสมัคร *

 

   1) กรอกข้อมูลการสมัครครบทั้ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ ข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลประวัตินักเรียน ข้อมูลผู้ปกครอง และUpload หลักฐานการสมัคร 

   2) กดปุ่มยืนยันการลงทะเบียน เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร

   3) จากนั้นให้ตรวจสอบรายชื่อและสถานะการสมัคร รวมทั้งรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การสมัคร ได้ภายใน 3 วันหลังจากนักเรียนสมัครในระบบแล้ว

(กรุณากรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน)