การรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2567

* คู่มือและขั้นตอนการรับสมัครเข้าเรียนต่อนักเรียนต่อระดับชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2567 คลิกที่นี่

 ประกาศห้องเรียนและรหัสนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

 กำหนดการมอบตัว ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

 

**หมายเหตุ**
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มามอบตัวในวันที่ 30 และ 31 มีนาคม 2567 ให้นำสำเนาบัญชี "ธนาคารออมสิน" หน้าที่มีชื่อเจ้าของและหมายเลขบัญชี ของ "ธนาคารออมสินทุกสาขา" ในจังหวัดพะเยามาในวันดังกล่าวด้วย สำหรับนักเรียนที่ไม่มีบัญชีให้นำบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมเงินสด 100 บาทมาเปิดบัญชี เพื่อทางโรงเรียนจะได้โอนเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าชุดนักเรียนตามนโบายเรียนฟรี 15 ปี ให้กับนักเรียนหลังเปิดภาคเรียน* ขั้นตอนการสมัคร *

 

   1) กรอกข้อมูลการสมัครครบทั้ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ ข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลประวัตินักเรียน ข้อมูลผู้ปกครอง และUpload หลักฐานการสมัคร 

   2) กดปุ่มยืนยันการลงทะเบียน เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร

   3) จากนั้นให้ตรวจสอบรายชื่อและสถานะการสมัคร รวมทั้งรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การสมัคร ได้ภายใน 3 วันหลังจากนักเรียนสมัครในระบบแล้ว

(กรุณากรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน)