โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

Phayaophitthayakhom School School

 
 
ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน
 
 

เข้าสู่ระบบ

 
 

คำแนะนำขั้นตอนการเข้าใช้ระบบ

1. ช่องชื่อผู้ใช้ (UserName) ให้กรอกเลขประจำตัวนักเรียน
2. ช่องรหัสผ่าน (Password) ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3. คลิกปุ่ม login
 
 
 
ภาคเรียนที่ ระดับชั้น วันประกาศผลการเรียน วันประกาศผลสอบไม่ผ่าน
1/2567 ม.1-6
2/2567 ม.1-6